TRẺ TỰ KỶ

  Trắc nghiệm: (chọn 1 câu đúng nhất)

Tự kỷ là: