Tình trạng thiếu sắt ở trẻ biết đi có liên quan đến đáp ứng nhạy cảm với thuốc kích thích tâm thần ở trẻ em

TÌNH TRẠNG THIẾU SẮT Ở TUỔI BIẾT ĐI DỰ BÁO SỰ NHẠY CẢM VỚI THUỐC KÍCH THÍCH TÂM THẦN Ở TRẺ EM

Turner CA, Xie D, Zimmerman BM, Calarge CA; Journal of attention disorders ( Oct, 2010)

Người dịch: Bs.Phan Thiệu Xuân Giang

 

Thiếu sắt đi kèm với dấu hiệu suy kém dopamin và hành vi ngoại hoá. Các tác giả nghiên cứu xem có phải dự trữ sắt ở giai đoạn biết đi ảnh hưởng đến việc đáp ứng với thuốc kích thích tâm thần sau này.

Phương pháp: Các trẻ ở tuổi thanh thiếu niên tham gia vào một nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng an toàn trong thời gian dài của Risperidone ( thuốc chống loạn thần)(thuốc này ức chế hệ thống Dopamine)  được gộp lại trong phân tích này nếu các đối tượng này đã được nhận các trị liệu đơn bằng thuốc kích thích tâm thần ít nhất là 3 tuần lễ và được làm xét nghiệm đếm máu toàn phần ( CBC: Complete blood count) trước khi điều trị thuốc kích thích tâm thần. Độ nhạy đối với thuốc kích thích tâm thần được định nghĩa dựa vào liều điều chỉnh theo cân nặng trong năm đầu tiên của quá trình điều trị. Phân tích hồi cứu xem xét có phải xét nghiệm huyết học dựa trên các đặc điểm của hồng cầu đi kèm với sự nhạy cảm với thuốc kích thích tâm thần.

Kết quả: Một mẫu gồm 29 người tham gia (93% là nam giới, 76% người da trắng), có tình trạng khởi đầu với ADHD ( tăng động kém chú ý) (93%) bao gồm trong mẫu hiện tại. Xét nghiệm huyết học được thực hiện,tính trung bình, 3 năm trước khi bắt đầu đơn trị liệu với thuốc kích thích tâm thần ở khoảng 5,8 tuổi và tiếp tục một khoảng thời gian trung bình là 0,85 năm, với liều trung bình hằng ngày là 0,98mg/kg tương đương methylphenidate ( thuốc kích thích tâm thần)( thuốc này kích thích hệ thống Dopamine) . So sánh với các đối tượng đáp ứng kém với thuốc kích thích tâm thần, sau khi điều chỉnh theo tuổi, dung tích trung bình của hồng cầu cao hơn một cách có ý nghĩa trong nhóm nhạy cảm cao và trung bình với thuốc kích thích tâm thần.

Kết luận: Nếu được lập lại, những phát hiện này gợi ý rằng cần quan tâm nhiều hơn đối với việc cơ thể đạt được nồng độ sắt tối ưu trong giai đoạn sớm của tuổi ấu thơ. 
Comments