Rối loạn tăng động kém chú ý ở trẻ em tuổi trước khi đến trường: những vấn đề và mối quan tâm

 RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG KÉM CHÚ Ý Ở TRẺ EM TUỔI TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG: NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ MỐI QUAN TÂM

David DW, William PG; Clinical pediatric (Nov, 2010)

Translater: Dr.Phan Thieu Xuan Giang

Chẩn đoán rối loạn tăng động kém chú ý ở trẻ em gia tăng một cách đều đặt trong vòng khoảng 10 năm nay. ADHD đi kèm với nhiều hậu quả về sức khoẻ, hành vi, xã hội và học tập.Sử dụng thuốc là điều trị thông thường nhất đối với trẻ có ADHD. Tuy nhiên, nền tảng chứng cớ đối với điều trị bằng thuốc và điều trị không dùng thuốc ở trẻ em dưới 6 tuổi còn bị giới hạn. Cả hai việc nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn về hiệu quả của tất cả các can thiệp là việc cần thiết trong nhóm dân số này, đặc biệt là việc sử dụng các thuốc hướng thần. Hiểu biết về ảnh hưởng  lâu dài của thuốc hướng thần trên sự phát triển của não bộ ở trẻ trong độ tuổi trước khi đến trường có ý nghĩa quan trọng đối với những kết quả trong giai đoạn tuổi trưởng thành. Các can thiệp không dùng thuốc có chứng cớ đang hiện hành nên được dùng như là trị liệu đầu tay trong nhóm dân số này. Các nhu cầu nghiên cứu ở tương lai bao gồm : chương trình điều trị, liều lượng, thời gian, phương pháp dùng thuốc, đào tạo đội ngũ để đảm bảo kết quả can thiệp tối ưu. 

Comments