Giải thích nguyên nhân hoa mắt chóng mặt khi ngưng thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI)

GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI HIỆN TƯỢNG HOA MẮT SAU KHI NGƯNG THUỐC ỨC CHẾ TÁI HẤP THU SEROTONINE CÓ CHỌN LỌC (THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM)

 Chóng mặt hoa mắt là triệu chứng thường được bệnh nhân kể lại thông thường nhất do ngưng thuốc  ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) ( thuốc chống trầm cảm) đột ngột. Triệu chứng chóng mặt này được kể lại là nó gia tăng lên ngay cả khi  di chuyển đầu nhẹ nhàng vì thế có vẻ như nó có nguồn gốc từ cơ quan tiền đình. Thuốc chống trầm cảm SSRI được ám chỉ đến ở đây là những thuốc có thời gian bán hủy ngắn và có tính chọn lọc nhiều nhất đối với serotonin, ví dụ như Paroxetine và Setraline. Bởi vì phức hợp các nhân tiền đình (vestibular nucleus complex) có chứa nhiều thụ thể serotonin, cho nên khi ngưng thuốc đột ngột thuốc SSRI có khả năng có ảnh hưởng ngay sau đó trên hoạt động điện sinh lý của các neuron trong hệ thống này. Nghiên cứu ở đây gợi ý rằng việc dừng đột ngột thuốc SSRI có thể gây ra việc giảm đi serotonin trong phức hợp các nhân tiền đình, điều đó có thể phá vỡ chức năng của các neuron trong phức hợp các nhân tiền đình này cả hai bên và gây ra cảm giác chóng mặt nhưng không có xoay.

 Theo Docguide

Comments