Bài mới‎ > ‎

Sự khác nhau giữa thuật ngữ chậm phát triển và chậm phát triển tâm thần

đăng 08:07 27 thg 5, 2012 bởi Giang Phan   [ đã cập nhật 19:17 11 thg 1, 2018 ]
Thuật ngữ chậm phát triển (Developmental Delay) thường được dùng một cách không thích hợp đồng nghĩa với chậm phát triển tâm thần ( Mental Retardation) . Chậm phát triển là một thuật ngữ có tính bao gồm một cách quá mức và được sử dụng đối với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ hơn 5 tuổi  khi mà chẩn đoán ở tuổi này không rõ ràng, vì những trẻ này ở tuổi quá nhỏ đối với việc đánh giá chính thức. 
Trong sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần DSM-5 (2013) của Hiệp Hội Tâm Thần Học Hoa Kỳ có một phân loại là Chậm Phát Triển Toàn Thể (Global Developmental Delay), được đánh mã là 315.8 hay theo mã ICD-10 là F88. Chẩn đoán này được dành cho các cá thể dưới 5 tuổi khi mà mức độ nặng trên lâm sàng không thể được lượng giá một cách đáng tin cậy ở tuổi quá sớm. Phân loại này được chẩn đoán khi cá nhân đó không đạt được các mức phát triển mong đợi trong nhiều lãnh vực thực hành chức năng trí tuệ (Intellectual functioning) và áp dụng cho các cá nhân không thể thực hiện được các lượng giá có tính hệ thống về thực hành chức năng trí tuệ bao gồm các trẻ quá nhỏ để có thể tham gia vào đánh giá tiêu chuẩn. Phân loại này cần được đánh giá lại sau một thời gian (APA, DSM-5, 2013).
Comments