Bài mới‎ > ‎

Sự khác nhau giữa thuật ngữ chậm phát triển và chậm phát triển tâm thần

đăng 08:07, 27 thg 5, 2012 bởi Giang Phan
Thuật ngữ chậm phát triển (Developmental Delay) thường được dùng một cách không thích hợp đồng nghĩa với chậm phát triển tâm thần ( Mental Retardation) . Chậm phát triển là một thuật ngữ có tính bao gồm một cách quá mức và được sử dụng đối với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ hơn 5 tuổi  khi mà chẩn đoán ở tuổi này không rõ ràng, vì những trẻ này ở tuổi quá nhỏ đối với việc đánh giá chính thức.
Comments