Bài mới‎ > ‎

Rối loạn phân ly

đăng 20:37 29 thg 4, 2011 bởi Dr Giang Phan
Các rối loạn phân ly tiến triển do hậu quả của việc thất bại trong sự thống nhất về tri giác, ý thức, trí nhớ và nhân dạng lại với nhau. Những rối loạn này bao gồm: rối loạn giải thể nhân cách ( depersonalization disorder) và các rối loạn quên ( amnestic disorders)rối loạn quên phân ly (dissociative amnesia) , rối loạn bỏ nhà ra đi phân ly (dissociative fugue) và rối loạn nhân dạng phân ly ( dissociative identity disorder). Xem tiếp....
Comments