Bài mới‎ > ‎

Phân tâm là gì? What is psychoanalysis?

đăng 22:45 1 thg 1, 2011 bởi Dr Giang Phan

Phân tâm (psychoanalysis) là một hệ thống tâm lý có nguồn gốc từ những khám phá của Sigmund Freud. Khởi đầu như là một phương pháp dùng để chữa trị một số rối loạn nhiễu tâm ( psychoneurotic disorders), rồi phân tâm trở thành nền tảng cho một học thuyết chung về tâm lý. Kiến thức xuất phát từ việc điều trị những bệnh nhân dẫn đến việc hiểu được về nghệ thuật, tôn giáo, tổ chức xã hội,sự phát triển của trẻ em và giáo dục. Ngoài ra, bằng cách giải thích được ảnh hưởng của các mong ước và cảm nhận có tính  vô thức trên sinh lý của cơ thể, phân tâm có thể giúp hiểu được và điều trị các bệnh lý tâm thể ( psychosomatic disorders).Xem tiếp...

Comments