Bài mới‎ > ‎

Giả thuyết về trầm cảm theo học thuyết nhận thức

đăng 00:19 14 thg 4, 2010 bởi Giang Phan

Các học thuyết  nhận thức về trầm cảm ở tuổi nhỏ đi theo trực tiếp mô hình cổ điển của Beck ở người lớn (1987,2002). Mô hình nhận thức đặt trọng tâm vào  bộ ba nhận thức ( Cognitive triad) bao gồm việc quy kết những mặt : Không có giá trị ( tôi không được tốt); không làm được gì ( vô dụng, tôi không làm được điều gì cả) và thất vọng ( Cuộc đời luôn là thế này sao?). Xem tiếp... 

Comments