Bài mới‎ > ‎

Hội chứng Rett

đăng 02:10 3 thg 1, 2010 bởi Dr Giang Phan
Hội chứng Rett là hội chứng nằm trong nhóm các rối loạn phát triển lan toả (Pervasive Developmental Disorders).

Hội chứng Rett có các dấu hiệu sau đây:

         A.   Các dấu hiệu:

1)    Phát triển bình thường rõ ràng từ trước sanh đến chu sanh

2)    Phát triển tâm thần vận động bình thường rõ ràng trong 5 năm đầu đời

3)    Vòng đầu có kích thước bình thường khi sanh. Xem tiếp...

       

Comments